Säkerhetsnålen Borås - Välplanerat värdskap 2021

Säkerhetsnålen är den lokala kommunikations- och samverkangruppen i Borås där alla berörda parterna inför, under och efter ett arrangemang samverkar för att skapa trygghet, säkerhet och en god upplevelse för arrangör och arrangemangets deltagare såväl som för besökare. Borås TME, stadens destinationsbolag, ansvarar för samordning av gruppen.

BAKGRUND OCH SYFTE
Sedan starten 2013 har arbetet i Säkerhetsnålen utvecklats från ett fokus på att öka säkerheten för specifika större arrangemang till en plattform för att utveckla Borås som evenemangsstad i sin helhet. Detta görs via utbildning och flertalet arbetsgrupper med specifika uppdrag och utvecklingsområden som har identifierats genom tidigare genomförda evenemang.

ORGANISATION
Myndigheter, förvaltningar, bolag och organisationer som arbetar inom Säkerhetsnålen är:

 • Lokalpolisområde Borås
 • Rättsenhet Väst Polisen
 • Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) sjukvård och ambulans
 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)
 • Borås TME – stadens destinationsbolag
 • Centrum för kunskap och säkerhet (CKS), Borås Stad
 • Tekniska förvaltningen, Borås Stad
 • Miljöförvaltningen, Borås Stad
 • Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad
 • Servicekontoret, Borås Stad
 • Kommunikationsavdelningen, Borås Stad
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad
 • Lokalförsörjningskontoret, Borås Stad
 • Kulturförvaltningen, Borås Stad
 • Borås Energi och Miljö AB
 • Borås City
 • Västtrafik
 • Lokal- och regionaltrafiken i Borås, Nobina

Säkerhetsnålen träffas cirka sex gånger per år. Inför mötet träffas Säkerhetsnålens styrgrupp bestående av:

 • Borås TME, projektansvarig representant som också är sammankallande till Säkerhetsnålen
 • Lokalpolisområde Borås, Lars Hullegård operativ samordnare
 • Centrum för kunskap och säkerhet Borås Stad, Rangbar Mohammad säkerhetschef
 • Tekniska förvaltningen Borås Stad, Jan-Åke Claesson (Hugo) enhetschef Trafik

Utöver ordinarie möten i Säkerhetsnålen samt styrgruppen träffas också respektive arbetsgrupper löpande under året. Varje arbetsgrupp ska arbeta utefter tydliga uppsatta mål samt en given tidsplan i de fall som inte är löpande processer, så som utbildning av volontärer.

Läs mer om Säkerhetsnålens arbete.
Läs mer om Handbok för evenemang och möten i Borås