Digitala och fysiska mötesformer, eller något mittemellan

På Borås Convention Bureau har vi arbetat med fysiska möten i 20 år. Vi har välkomnat stora som små möten på alla möjliga och omöjliga arenor. Som mötesstad är Borås en ort där det är väldigt nära mellan anläggningar och hotell. En stark tradition kring textil och kultur kan lätt kopplas till mötet och en stad förknippad med entreprenörskap gör att vi löser de svåraste utmaningarna. 


Dock har möjligheterna kring möten och kongresser aldrig varit större än nu. Med nya tankesätt och digital teknik kan ett möte nå helt nya målgrupper och fler deltagare via olika kanaler. Våra anläggningar har ditt bästa för ögonen och bidrar med teknik, idéer och personal för både fysiska, digitala och hybrida möten. Borås Convention Bureau bidrar med idéer på hur alla dessa varianter av möten kan se ut.

Exempel på digitala lösningar:

Live streaming
Livesänd från Borås och låt deltagare uppleva evenemanget i realtid. Våra anläggningar erbjuder allt från studios till möjligheten att nyttja lokalens unika fördelar även i ett digitalt format. Borås Convention Bureau har tips på hur deltagarna kan uppleva staden även om de inte är här fysiskt. Skicka exempelvis choklad till deltagarna för en digital chokladprovning från en lokal leverantör eller följ med på en digital guidad skulptur- och street art vandring bland Borås mest kända verk. Tillsammans kan vi hitta lösningar som passar just ditt möte.

Hybridmöte
Både digitalt och fysiskt. Ett visst antal deltagare kan vara med på plats och resterande deltar via länk. Väljer du att arrangera ett hybridmöte finns det flera anläggningar som, förutom anpassade konferenslokaler, har den digitala lösningen. Vi har kontakt med ett flertal mötesarrangörer och IT-företag som alla kan lösa smidiga och anpassade lösningar för just ditt möte. Borås Convention Bureau erbjuder även bakgrundsbilder, filmer och bildspel från Borås som kan visas i pauser eller i programmet för att få de digitala deltagarna att uppleva staden hemifrån.

Satellitmöten
En variant där flera städer är sammankopplade och deltagaren reser till sin närmaste hubb. Vi har genom medlemskap i ett nationellt nätverk samarbeten med 22 andra städer i Sverige som kan underlätta planeringen av nationella satellitmöten. Ska Borås vara en hubb i ett internationellt möte kan vi bistå med kunskap om vem som gör vad bäst för just ditt möte.

Filma först
Förinspela hela eller delar och sänd i efterhand.

 

Möten och Covid-19. Vad gäller?

Privata konferenser är inte en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Beroende på framförallt lokalernas storlek och utformning kan därför en konferens samla fler personer än gällande restriktioner för allmänna sammankomster. För vägledning om det är lämpligt har Folkhälsomyndigheten skapat ett riskbedömningsverktyg. Även Regeringskansliet och Visita har sammanställt nyttig information kring det aktuella läget.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor.