Kommande kongresser

Varje år arrangeras ett flertal större kongresser i Borås. Här hittar du information om dem. För ytterligare information kontakta gärna Borås Convention Bureau, anna.lilja@boras.com. Vi hjälper dig mötas i Borås.

Kongresser 2022

 

18-20 mars
Friskis & Svettis årsstämma
Borås Kongress

4-5 april
Sveriges Frivilligcentraler Rikskonferens

Träffpunkt Simonsland

15-17 maj
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds Rikskonferens SKKF

Borås Kongress

20-22 maj
Svenska Livräddningssällskapets Årsmöte

17-19 juni
Sällskapet Trädgårdsamatörernas Riksmöte

Quality Hotel Grand

14-16 september
Psifos Kompetensdagar

Borås Kongress

21-22 september
Elkedjan - Teknikträffen

Åhaga

6-7 oktober
Kommunalanställdas fritidsförbund KAF Årets Konferens

7-9 oktober                             
Kviltföreningen Rikstäckets årsmöte
Borås Kongress

8-9 november
MEX-dagarna
Borås Kongress

9-10 november
Mötesplats profession – forskning
Högskolan i Borås