Kommande kongresser

Varje år arrangeras ett flertal större kongresser i Borås. Här hittar du information om dem. För ytterligare information kontakta gärna Borås Convention Bureau, anna.lilja@boras.com. Vi hjälper dig mötas i Borås.

Kongresser 2021

4-6 maj
Svenska Gastrodagarna - sänds digitalt från Borås Kongress
Södra Älvsborgs Sjukhus

10-11 september
Grävseminariet 2021
Borås Tidning

30 september-1 oktober
Kommunalanställdas fritidsförbund - Årets konferens
Borås Stad, Merkraft

20-21 oktober
Mötesplats Idrott och destination
Riksidrottsförbundet

20-21 oktober
PLANs forsknings- och tillämpningskonferens
Högskolan i Borås

20-22 oktober
Sveriges kommunaljuridiska förening årskonferens

Borås Stad, Stadsledningskansliet

 9-10 november
MEX-dagarna
Borås Stad, Mark och Exploatering

10-12 november
Nordic Conference on Cultural Policy Research – NCCPR
Högskolan i Borås

22-24 november
KommITS Digitaliseringsdagar
Svenljunga kommun

Kongresser 2022

16-17 maj
Svenska kyrkogårds- o krematorieförbundets rikskonferens
Svenska kyrkan Borås

17-19 juni
Sällskapet Trädgårdsamatörernas Riksmöte
Sällskapet Trädgårdsamatörernas Älvsborgskretsen

14-16 september
Psifos Kompetensdagar
Borås Stad, Elevhälsan

Datum ej fastställt
Rikstäckets årsmöte