Årets kongresser 2020

Varje år arrangeras ett flertal större kongresser i Borås. Här hittar du information om dem. För ytterligare information kontakta gärna Borås Convention Bureau, anna.lilja@boras.com. Vi hjälper dig mötas i Borås.

11-12 mars
Stadsbyggnadsdagarna
Borås Stad Strategisk samhällsplanering

 

20-21 mars
Grävseminariet
Borås Tidning

 

23-24 april
Cytologimöte
Södra Älvsborgs Sjukhus

 

Euramet TC-M Annual Meeting 2020
RISE

 

4-6 maj
KommITS
Svenljunga kommun

 

12-15 maj
Gastrodagarna
Södra Älvsborgs Sjukhus

 

25-26 maj
SKKF Rikskonferens
Svenska Kyrkan Borås 

 

27-28 maj
Sverige mot narkotika
Borås Stad, Fritid- och folkhälsoförvaltningen

 

19-20 augusti
Svenska Kyrkans Kick-off
Skara Stift

 

26-27 september
Miljöpartiet Gröna Politikerdagar
Miljöparitet Västra Götaland

 

2-4 oktober
Rikstäckets årsmöte
Kviltföreningen Rikstäcket

 

2-4 oktober
KAF Årets konferens
Borås Stad, Merkraft

 

3-4 november
MEX-dagarna
Borås Stad, Mark- och exploatering