Upptäck vårt fantastiska Borås

Anders Kihl
den 4 februari 2020 Anders Kihl
På våra InfoPoints
finns information om staden ur ett besöksperspektiv. Utbudet ser lite olika ut på olika platser men gemensamt är att samtliga har ett utbud av broschyrer och kartor om Borås samt att personalen har en utökad kunskap för att hjälpa dig som besökare i vår stad.

Vill du dela med dig av Borås och utveckla ett värdskap i världsklass?
Känner du igen strofen från Galenskaparnas klassiska Boråstappning av Sinatras New York, New York? Nu kan du och din verksamhet bli en del av Borås på allvar och på så vis få fler att upptäcka vår fantastiska stad och ta hand om gäster i staden på bästa sätt.

Vad är en InfoPoint?
Mötet mellan människor är det som uppskattas mest vid sidan av våra kända reseanledningar, det är också ett prioriterat område i Borås vision 2025. Vi möter gäster och besökare i staden via ett flertal digital kanaler, genom Turistbyrån men tror att det personliga mötet där människor redan är blir allt viktigare. En InfoPoint kan vara ett galleri, en butik, ett hotell eller en bensinmack. Det som gör InfoPointen är människorna, engagemanget och kunskapen om staden.

När din verksamhet blir en InfoPoint får ni:

  • Utbildning/information om uppdraget och grundläggande värdskap kring Borås.
  • Certifiering (diplom på plats och spridning i våra kanaler vilka som är InfoPoints i Borås).
  • Löpande förhandsinformation inför större händelser/evenemang i staden.
  • Broschyrställ och uppdaterat material om Borås som destination.
  • Ett intressant och givande nätverk.

Kostar det något?
Nej! Att vara en InfoPoint kostar inget i kronor och ören. Du och din personal kan behöva lägga en del tid på genomgång, en kortare utbildningsinsats och löpande ajourhållning av kunskapen. I gengäld får din verksamhet ett bredare värdskap, utökad kompetens och förhoppningsvis fler nyfikna besökare.

Vad krävs av mig?
Ditt engagemang för Borås är nyckeln till framgång. Därutöver behöver er personal få en kortare information/utbildning samt att ni har möjlighet att avsätta en liten yta i era lokaler för broschyrställ.

Hur ansöker jag?
Det är enkelt, börja med att ta kontakt med Marita Curran, projektledare på Borås TME. Viljan och engagemanget är de bästa förutsättningarna, men självklart måste vi ta en viss hänsyn till geografisk spridning.

InfoPoints är ett projekt i samarbete mellan Borås TME och Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.