Evenemangsarrangör

Frida Arvidsson - frida.arvidsson@boras.com
den 12 januari 2022 Frida Arvidsson - frida.arvidsson@boras.com
BORÅS TME
- en väg in för dig som arrangör i Borås.

På Borås TME, stadens destinationsbolag, arbetar engagerade medarbetare inom områdena Turism, Möten och Evenemang (TME). Vi har expertkunskap inom besöksnäringen. Det är oss du ska kontakta när du söker stöttning i Borås för ditt evenemang eller möte.

Vi erbjuder professionell handledning i arbetet med:

  • planering, marknadsföring och kommunikation
  • värdskap och logistik
  • rådgivning vid tillståndsansökan
  • evenemangsledning
  • bidprocesser för stora evenemang och kongresser samt site visits/inspections
  • kontakter i staden, näringslivet och myndigheter


Läs mer om Borås TME och hitta kontaktuppgifter till specifika medarbetare här. Du kan kontakta oss på: 033-35 70 90.

I bolaget drivs också projektet Team Borås - volontärsbank.

 

Handbok för evenemang och möten i Borås
Vår Handbok för evenemang och möten i Borås syftar till att underlätta arbetet för dig som arrangör i Borås. Det är en sammanställning över vilka tillstånd som kan komma att bli aktuella, lokal kontaktinformation och länkar till ansökningsblanketter och ansvarig verksamhet eller myndighet. Den innehåller också mallar för säkerhetsarbete samt riktlinjer och tips för att skapa miljövänliga och tillgängliga evenemang.

Underlaget i Handboken grundar sig på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB’s) krav och rekommendationer på evenemangssäkerhet. För mer utförlig information hänvisar vi till:

Säkerhetsguide för evenemang som MSB har gett ut.


Filer att ladda ner:
Handbok för evenemang och möten i Borås (PDF)
Handbok för evenemang och möten i Borås (Blädderbar)

Mallar

Checklistor


Handboken är framtagen av Säkerhetsnålen Borås – välplanerat värdskap. Säkerhetsnålen är den lokala kommunikations- och samverkansgruppen i Borås där alla berörda parterna inför, under och efter ett arrangemang samverkar för att skapa trygghet, säkerhet och en god upplevelse för arrangör och arrangemangets deltagare såväl som besökare.

Borås TME ansvarar för samordning av gruppen. Säkerhetsnålen träffas cirka fyra gånger per år och tar efter behov fram arbetsgrupper inför större evenemang i Borås. Säkerhetsnålen har också en styrgrupp som träffas varannan månad.

Medverka på boras.com
Fr o m 1 januari 2017 tar vi ut en avgift om 1.000:-/år för medverkan på boras.com. Avgiften gäller endast kommersiella företag. När licenskostnaden är betald kan ditt företag lägga in hur mycket information och evenemang du vill. Ideella föreningar/organisationer publicerar sitt innehåll helt kostnadsfritt.

Information vi behöver från dig:
Beskrivning av evenemanget; var, när, arrangör, kontaktuppgifter, hemsida, biljettpris, inträde med mera. All den information som är aktuell och berör ditt evenemang, allt för att en besökare ska bli fullständigt upplyst på en gång.

Bilder är viktigt. Det säljer och beskriver ditt evenemang bättre än text. Vi behöver foton utan text eller logga på, och gärna flera. Bilderna ska vara i liggande format och högupplösta (minimum 1920x1280 pixlar). Logga kan skickas separat. 

Är det första gången du skickar in information till oss gällande ditt evenemang så rekommenderar vi dig att kolla in vår evenemangskalender för att få både inspiration och en uppfattning om hur texter ser ut vid publicering.

Har du frågor?
Är du nyfiken på att själv kunna påverka hur ditt evenemang ser ut på boras.com? Eller har du andra frågor av lite mer teknisk art rörande publicering eller bildkvalitet? Kontakta oss genom adressen evenemang@boras.com.