Miljöarbete på Borås TME

Sedan 2015 är vi på Borås TME miljödiplomerade. Borås Stads miljömål 2013-2016, etappmål 1a beskriver följande: "Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem". Upphandlat av kommunen är Svensk Miljöbas miljöledningssytem. Målet är att att verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.

På BoråsBorås har vi bland annat skapat en återvinningslösning av avfallsfraktioner på vårt kontor, erbjudit anställda utbildning i EcoDrive, minskat på mängden tryckta turistbroschyrer med ny turistbyrå och bättre hemsida och jobbar aktivt för att stadens evenemang ska vara miljödiplomerade events. Miljöarbetet har också integrerats i vår evenemangshandbok.