Borås TME är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås. 

Läs mer om vårt uppdrag och verksamhet.

Borås TME AB Österlånggatan 17, 503 31 BORÅS 
Organisationsnummer: 556784-7719
Generell e-post Borås TME - info@boras.com


Borås Convention Bureau 0734-32 75 06 - kongress@boras.com

Borås Besöksservice 033-35 70 90 - tourist@boras.com

Klicka på respektive medarbetare nedan för kontaktuppgifter och deras bästa Boråstips!