Borås TME är ett kommunalt bolag som samägs av Borås Stad och Borås Näringsliv ekonomisk förening i syfte att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att förbättra och utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling.

Läs mer om vårt uppdrag och verksamhet.

Borås TME AB 
Österlånggatan 17, 503 31 BORÅS 
Organisationsnummer: 556784-7719
Generell e-post Borås TME - info@boras.com


Borås Convention Bureau 0734-32 75 06 - kongress@boras.com

Borås Besöksservice 033-35 70 90 - hej@boras.com