Borås Näringsliv

Borås Näringsliv består av drygt 900 medlemmar, där Borås City, Knallelandsgruppen och Viareds Företagarförening är de största och deras respektive medlemmar räknas in.
6 sköna argument för att vara/bli medlem i Borås Näringsliv
  • Föreningens syfte är att få Borås att växa.
  • Vi identifierar de hinder som hämmar tillväxten i Borås. Vi hjälper staden att förbättra dessa områden. Vi har en ekonomi som tillåter oss att göra egna satsningar när det behövs.
  • Tillgång till ett nätverk av framsynta positiva näringsidkare.
  • En kanal att föra fram dina enskilda frågor.
  • Du får direktkontakt med politiker och tjänstemän. ERFA träffar 3-4 gånger per år med aktuella föredrag. Stadshusmiddag som firar samarbetet och delar ut Gullsaxarna.
  • Hela avgiften går till att få Borås att växa (styrelsen jobbar utan arvoden, avgiften är avdragsgill).

Vill du också vara med? Skicka ett mail till: info@boras.com för mer information.