Stadsparken

Borås

Stadsparken idag

Stadsparken är med sin rikliga grönska och mångfalden av växter en plats där man kan följa årstidernas olika växlingar. Växterna i form av stora gamla träd och blommande buskar sätter sin prägeln på parken och skapar en variation som man kan se långt utanför parkens gränser. Vårblommande lökväxter pryder parkens gräsmattor och rabatter under våren. De följs av prunkande rabatter med sommarblommor och perenna växter.


Blommorna har en central uppgift i Stadsparken. Det är sedan gammalt en plats för planteringar och än idag planteras de flesta av våra sommarblommor i Stadsparken. Rabatterna håller både gammal strikt form och nutidens blandade stil.

Rosor

Rosen är en av människans mest odlade kulturväxter och den mest älskade prydnadsväxten. Ett viktigt inslag i Stadsparken är också rosariet, där parkens besökare har möjlighet att koppa av och studera de olika sorterna. Kanske de också kan ta med sig en och annan idé hem till den egna trädgården. Rosariet i Stadsparken innehåller ett 60-tal olika sorters rosor.

Promenader

Det är viktigt att alla kategorier av besökare känner sig välkomna till parken. Den är en tillgång för de närboende som kan använda den för sina dagliga promenader. Turister och andra besökare skall kunna använda parken på sitt sätt och känna sig välkomna till Borås.

Lekplats

Lekplatsen är ett viktigt inslag i Stadsparken. Även barnen skall trivas och finna aktiviteter vid sin vistelse i parken. Stadsparkens lekplats är en form av utflyktspark där man finner flera och andra lekredskap än de som finns hemma på kvarterslekplatsen. Lekplatsen är intressant vid alla årstider, inte minst på vintern.

Kontaktinformation

Parkavdelningen Tekniska förvaltningen

501 80 Borås
Kontaktperson: StenAnders Jöne
Telefon: 033-357400

Arrangör: Tekniska Förvaltningen

E-post: tekniska@boras.se
Hemsida: http://www.boras.se/teknisk...

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Ligger mitt i centrum med entréer från:

Sven Eriksonsgatan
Fabriksgatan
Södra Strandgatan
Västerlånggatan
Hallbergsplatsen.

Faciliteter

Enklare servering

Hitta hit