Åhaga - en plats för upplevelser!

Borås

Förr hammarslag, ånga, rök och frustande järnhästar. Med tiden en övergiven lokverkstad. Idag en alldeles unik plats för konferenser, mässor, events, musik och shower. Här är historien om Åhaga – drömmen som blev sann.

Från lokverkstad till förfall...

Åhaga har sitt ursprung i en mindre verkstad som anlades 1884 av Kinds Härads Järnväg. Anläggningen byggdes ut 1903 sedan Borås Alfvesta Jernväg hade övertagit Kindsbanan. Åhaga skötte då underhållet av loken för hela sträckan från Göteborg till Alfvesta. År 1940 övertog SJ Åhaga och Åhaga fungerade som reparationsverkstad för i huvudsak lok, men under perioden efter SJ:s övertagande reparerades även gods- och personvagnar. Verkstaden var ansluten till Borås Central via spår utmed Spårgatan/ Gånghestervägen som ursprungligen var en del av den gamla Kindsbanan.

År 1902 var antalet anställda 70 personer som sedan successivt ökade till 130 personer 1944. Verkstaden lades ned 1965 och stod sedan mer eller mindre tom och i förfall till slutet av 1990-talet.

...till en plats för upplevelser

En septemberdag 1998 besökte några privatpersoner Åhaga. De klev in bland bråte, damm och smuts.Men istället för att förfasas av förfallet fastnade de för lokalens charm och fantastiska akustik. Tankar om att förvandla den gamla lokverkstaden till ett hus för kultur,möten och upplevelser slog genast rot. I november 2000 registrerades Åhagastiftelsen, en ideell stiftelse som har till ändamål att främja kulturlivet i Borås och Sjuhärad. År 2001 tecknades ett avtal med Borås Kommun om övertagande av Åhaga i avsikt att omvandla den gamla lokverkstaden till ett evenemangshus.Efter ombyggnadsarbeten under åren 2001-2002 invigdes det nya Åhaga med pompa och ståt den 13 juni 2002.

Idag kan vi konstatera att lokalen har överträffat alla förväntningar. Sedan invigningen 2002 har nästan en miljon människor besökt Åhaga. De har fått uppleva konserter, shower, konferenser, mässor och events av mycket hög klass.

Åhagastiftelsen

Åhaga ägs och förvaltas av Åhagastiftelsen, vars främsta uppgift är att driva verk- samheten så att medel skapas för att främja och stödja kulturlivet i Borås och Sjuhärad. Åhagastiftelsen är en ideell stiftelse utan vinstintressen. 
Borås stad stöder verksamheten med ett årligt bidrag. Verksamheten består idag av 5 affärsområden. Mässa, konsert, Show, Event och sommar. Besöksantalet 2011 uppgick till ca 165 000 och beläggningsgraden låg på 85 %. Åhaga driver sedan 2009 all restaurangverksamhet i egen regi.

Kontaktinformation

Lillåvägen 4
Borås
Telefon: 033-131510

E-post: info@ahaga.se
Hemsida: www.ahaga.se

Öppettider

Åhaga har inga fasta öppettider utan varierar efter evenemang.

Mer från Åhaga - en plats för upplevelser!

Utbud

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Konferens-, kongress-, konsert- och möteslokal.

Vägbeskrivning

Följ vägskyltar rv 27/rv 41 i Borås. Lokalen ligger väl synlig längs vägen.

Hitta hit