Längd skidspår

Borås

I Borås finns en stor mängd skidspår, både lite lättare spår på platt mark och lite svårare spår med fler backar. De allra flesta skidspåren i Borås drivs av olika föreningar. Kommunala spår finns Borås Skidstadion och Kransmossens friluftsområde.

Skidspåren i Borås har setts över inom ramen för projektet Digitala Friluftsguiden. Idag har cirka 50 skidspår inventerats och tagits med i projektet. Ytterligare skidspår inventeras när vädret medger.

Du kan hyra utrustning av Borås Skidlöparklubb på Borås Skidstadion och Hestra IF.

OBS!!! Tänk på att öppettider för omklädning i de olika föreningsgårdarna kan ha ändrats under Covid19.

Alla spår i alfabetisk ordning läs mer här

Spårstatus