Material Meeting

Textilmuseet - Ett av Nordens ledande museer inom textil, Borås

I utställningen Material Meetings visar avgångsstudenterna på Textilhögskolans textildesignutbildning sina examensarbeten. De visar på ett utmärkt sätt hur design och materialkunskaper spelar en viktig roll för att tackla nutidens komplexitet. De utställda verken exemplifierar hur avancerade konstnärliga kunskaper och textil metodik kan utmana vedertagna uppfattningar om textila uttryck och material i vår omgivning.

Studenterna berör bland annat teman som biodesign, digitalisering, inkludering och utmaning av traditioner. Dessa formas för att förmedlas genom en textil lins, där uttrycksfulla färger, mönster, material och textila tekniker skapar möjlighet för betraktaren att föreställa sig nya perspektiv på livet.

MEDVERKANDE: Alice Hultqvist - Carolina Jerhov - Darja Nordberg - Elvira Jönsson - Felicia Hansen - Guðjón Andri Þorvarðarson - Jessica Rijkers - Karolina Tomaszewska - Klara Nilsson - Lisa Hüls - Majli af Ekenstam - Matilda Falk - Nicolin Sibién - Pernille Madsen - Saga Lagberg - Sophie Jungkvist - Teresa Montesino Hammarskjöld - Victoria Salmon

Utställningen pågår från den 5 juni - 18 september.

Kontaktinformation

Skaraborgsvägen 3A
Borås
Telefon: 033-358950

E-post: textilmuseet@boras.se
Hemsida: https://textilmuseet.se/

Mer från Textilmuseet - Ett av Nordens ledande museer inom textil

Utbud

Öppettider

Se Textilmuseets hemsida, textilmuseet.se

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit