Albin Biblom - Det vildas teater

Abecita Popkonst & Foto, Borås

Albin Biblom, fotograf och filmare som har gjort ett flertal utställningar internationellt, framför allt i Tyskland och i Nederländerna. På Abecita Popkonst och Foto visas tre av hans större arbeten, The Journals of Jacob Mandeville, Mechkar och Curiosity and Control som alla kretsar kring vår komplexa relation till naturen.

Albin Biblom tilldelades Swedish Photography Award 2019 by Sandeng och juryns motivering löd:

“Juryn är eniga om att Albin Biblom är en konstnär som världen behöver se, en konstnär som sätter fingret på olika slags problematik som behöver diskuteras och som visar oss vart vi är på väg, genom att visa det förflutna. Fotografen och filmaren Albin Biblom verkar i en tradition av berättande konstnärer som arbetar med bilden som vittnesmål, såväl den fotografiska bilden som film. Utställningen väcker viktiga frågor kring människans komplexa relation till naturen och om vårt behov av att vilja dominera, bemästra och kontrollera vår omvärld.”

Utställningen har kurerats av Dunkers producent Charlotta Jönsson i samarbete med Mia Bengtsson Plynning från juryn.I juryn ingår även Hasse Persson, Håkan Ludwigson, Nette Johansson, Cooper & Gorfer samt Johan Brink. Jonas Wettre på Sandeng är juryns ordförande.

Utställningen pågår från den 25 februari till den 10 oktober 2021.

24jun 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
27jun 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
29jun 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
30jun 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
01jul 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
02jul 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
03jul 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
04jul 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
06jul 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
07jul 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
08jul 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
09jul 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
10jul 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
11jul 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
13jul 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
14jul 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
15jul 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
16jul 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
17jul 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
18jul 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
20jul 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
21jul 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
22jul 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
23jul 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
24jul 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
25jul 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
27jul 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
28jul 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
29jul 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
30jul 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
31jul 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
01aug 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
03aug 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
04aug 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
05aug 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
06aug 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
07aug 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
08aug 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
10aug 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
11aug 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
12aug 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
13aug 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
14aug 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
15aug 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
17aug 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
18aug 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
19aug 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
20aug 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
21aug 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
22aug 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
24aug 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
25aug 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
26aug 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
27aug 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
28aug 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
29aug 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
31aug 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
01sep 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
02sep 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
03sep 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
04sep 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
05sep 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
07sep 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
08sep 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
09sep 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
10sep 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
11sep 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
12sep 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
14sep 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
15sep 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
16sep 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
17sep 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
18sep 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
19sep 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
21sep 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
22sep 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
23sep 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
24sep 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
25sep 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
26sep 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
28sep 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
29sep 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
01okt 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
02okt 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
03okt 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
05okt 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
06okt 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
07okt 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
08okt 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
09okt 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
10okt 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
12okt 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
13okt 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
14okt 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
15okt 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
16okt 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
17okt 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
19okt 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
20okt 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
21okt 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
22okt 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
23okt 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
24okt 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
26okt 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
27okt 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
28okt 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
29okt 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
30okt 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
31okt 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
02nov 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
03nov 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
04nov 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
05nov 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
06nov 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
07nov 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
09nov 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
10nov 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
11nov 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
12nov 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
13nov 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
14nov 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
16nov 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
17nov 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
18nov 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
19nov 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
20nov 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
21nov 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
23nov 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
24nov 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
25nov 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
26nov 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
27nov 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
28nov 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
30nov 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
01dec 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
02dec 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
03dec 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
04dec 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
05dec 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
07dec 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
08dec 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
09dec 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
10dec 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
11dec 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
12dec 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
14dec 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
15dec 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
16dec 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
17dec 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
18dec 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
19dec 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
21dec 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
22dec 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
23dec 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
24dec 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
25dec 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
26dec 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
28dec 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
29dec 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
30dec 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
31dec 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
01jan 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
02jan 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
04jan 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
05jan 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
06jan 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
07jan 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
08jan 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
09jan 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
11jan 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
12jan 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
13jan 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
14jan 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
15jan 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
16jan 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
18jan 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
19jan 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
20jan 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
21jan 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
22jan 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
23jan 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
25jan 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
26jan 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
27jan 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
28jan 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
29jan 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
30jan 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
01feb 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
02feb 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
03feb 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
04feb 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
05feb 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
06feb 12:00 - 15:00 Abecita Popkonst & Foto
08feb 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
09feb 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto
10feb 12:00 - 16:00 Abecita Popkonst & Foto

Kontaktinformation

Herrljungagatan 15
Borås
Telefon: 0768-350102
Bokning: 076-8350102

Arrangör: Abecita Pop- & Fotokonst

E-post: michaela@abecitakonst.se
Hemsida: https://www.abecitakonst.se/

Öppettider

Ordinarie öppettider:
Tisdag - fredag 12-16
Lördag och söndag 12-15.

Res med kollektivtrafiken

Buss 100 från Göteborg till Resecentrum, därefter buss 3 till Knalleland - mitt för pressbyrån. Med tåg från Stockholm eller Herrljunga finns en station 100 m från museet. En hållplats innan Borås! Centralstation.

Vägbeskrivning

Från Knalleland Tågstation och busshållplats ca 2 minuter.
Till fots från Resecentrum, ca 15 minuter till museet.
Med bil - följ enklast skyltning mot Borås Djurpark, väl inne på dess parkering, håll höger förbi Borås Simarena och 200 m ner på gatan ligger Abecita Konstmuseum.

Hitta hit