Textilt flyt

Borås

"Textilt flyt" är en utställning och en manifestation över Viskan, arrangerad och formgiven av medlemmar ur Designgruppen i Borås. De olika verken är inspirerade av Viskan, vattendraget som bidragit till den textilindustriella expansionen i Borås och Sjuhäradsbygden. 

Utställningen visas i det fria över Viskans flöde genom Textile Fashion Center 6 maj – 31 augusti.

Designgruppen i Borås bildades i 1994 och består av yrkesverksamma formgivare, anställda på textilföretag eller egna företagare. Debututställningen 1995 ”En kvadratmeter design”
inleddes vernissagedagen med över 600 besökare i Borås. Utställningen visades i Malmö, Stockholm m fl orter i Sverige.
Så gott som regelbundet varje år har gruppen haft utställningar, alltid med samlat tema som utgångsläge.

"Textilt flyt" är en del av Borås 400-årsjubileum. Arrangerad av Designgruppen i Borås i samarbete med Kanico, Etcetera, Textilhistoriska sällskapet och De Sju Häradernas Kulturhistoriska förening.

24jun
25jun
26jun
27jun
28jun
29jun
30jun
01jul
02jul
03jul
04jul
05jul
06jul
07jul
08jul
09jul
10jul
11jul
12jul
13jul
14jul
15jul
16jul
17jul
18jul
19jul
20jul
21jul
22jul
23jul
24jul
25jul
26jul
27jul
28jul
29jul
30jul
31jul
01aug
02aug
03aug
04aug
05aug
06aug
07aug
08aug
09aug
10aug
11aug
12aug
13aug
14aug
15aug
16aug
17aug
18aug
19aug
20aug
21aug
22aug
23aug
24aug
25aug
26aug
27aug
28aug
29aug
30aug
31aug

Kontaktinformation

c/o Borås Museum Ramnaparken
50439 Borås
Telefon: 033-358580
Telefon: 0708-164274

Arrangör: De Sju Häradernas Kulturhistoriska förening och Designgruppen i Borås

E-post: info@d7kf.se
Hemsida: https://www.d7kf.se/