Boråsigheter

Borås Museum, Borås

Utställningen Boråsigheter lyfter fram sådant som är typiskt för Borås och som har kännetecknat staden under dess långa historia. En stad kan upplevas på många olika sätt, beroende på vem man är och när man har bott där.

Utställningen innehåller föremål och berättelser som på olika sätt ger en bild av livet i staden Borås i olika tider. Olika boråsigheter, med andra ord!

Utställningen är en del av Borås 400 års jubileum.

Kontaktinformation

Parkgatan 29

Telefon: 033-358580

E-post: boras.museum@boras.se

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit