Utställning Mats Jonasson, Målerås Glasbruk 28/5-10/6 2021

Galleri Karlenström, Borås

Utställning med Mats Jonasson en av Sveriges främsta glaskonstnärer verksam på Målerås Glasbruk.

Tidigt uppmärksammades Mats Jonassons tecknartalang och han började arbeta som gravörlärling vid glasbruket redan 1959. Under följande decennier arbetade han med flera av samtidens stora glaskonstnärer. Han utvecklade samtidigt den naturnära stil som han sedan dess förfinat till fulländning.

"Våra skogar har sedan urminnes tider påverkat folksjälen", säger Mats Jonasson. Inspirerad av denna natur har han med öppna sinnen skapat sina särpräglade objekt i kristall. Idag är glasbrukets son representerad över hela världen.

28maj 17:00 - 19:00 Galleri Karlenström
29maj 11:00 - 15:00 Galleri Karlenström
30maj
31maj 10:00 - 18:00 Galleri Karlenström
01jun 10:00 - 18:00 Galleri Karlenström
02jun 10:00 - 18:00 Galleri Karlenström
03jun 10:00 - 18:00 Galleri Karlenström
04jun
05jun
06jun
07jun 10:00 - 18:00 Galleri Karlenström
08jun 10:00 - 18:00 Galleri Karlenström
09jun 10:00 - 18:00 Galleri Karlenström
10jun 10:00 - 18:00 Galleri Karlenström

Kontaktinformation


504 56 Borås
Telefon: 033-444414

E-post: gallerikarlenstrom@telia.com

Hitta hit