Vägen till demokrati – 100 år av allmän och lika rösträtt

Borås

För snart hundra år sedan beslutade riksdagen att införa allmän och lika rösträtt. Hur gick det till när Sverige blev en demokrati? ”Fira demokratin!” är en utställning av Sveriges riksdag som turnerar i landet under riksdagens jubileumsperiod 2019–2022. I början av december landar den i Borås. Utställningen ger en introduktion till rösträttskampen och riksdagsbesluten som ledde fram till det första demokratiska valet med allmän och lika rösträtt 1921.

I anslutning till riksdagens utställning skildras också vägen till demokrati ur ett Boråsperspektiv; folkrörelser i Borås som blev en skola i praktisk demokrati, framträdande boråsare i rösträttsfrågan och den lokala utvecklingen, år för år, fram till demokratins genombrott.   

Utställningarna finns i Kulturhusets foajé från den 4 december 2020 till den 15 januari 2021.

Välkommen!

04dec
05dec
06dec
07dec
08dec
09dec
10dec
11dec
12dec
13dec
14dec
15dec
16dec
17dec
18dec
19dec
20dec
21dec
22dec
23dec
26dec
27dec
28dec
29dec
30dec
02jan
03jan
04jan
05jan
06jan
07jan
08jan
09jan
10jan
11jan
12jan
13jan
14jan
15jan

Kontaktinformation

Borås Stad
P.A. Halls Terrass 2

Telefon: 033-357000

Arrangör: Borås Stad

E-post: boras.stad@boras.se

Hitta hit