Fira demokratin 100 år!

Borås

För hundra år sedan beslutade riksdagen att införa allmän och lika rösträtt. Hur gick det till när Sverige blev en demokrati? ”Fira demokratin!” är en utställning av Sveriges riksdag som turnerar i landet under riksdagens jubileumsperiod 2019–2022. I början av juni 2021 landar den i Borås. Utställningen ger en introduktion till rösträttskampen och riksdagsbesluten som ledde fram till det första demokratiska valet med allmän och lika rösträtt 1921.

I anslutning till riksdagens utställning skildras också vägen till demokrati ur ett Boråsperspektiv; folkrörelser i Borås som blev en skola i praktisk demokrati, framträdande boråsare i rösträttsfrågan och den lokala utvecklingen, år för år, fram till demokratins genombrott. Denna utställning visas till stor del utomhus på P A Halls Terrass, med valda delar inne i Kulturhusets foajé.

Tid: Invigs 10 juni kl 17:00 av Landshövding Anders Danielsson och Borås kommunfullmäktiges presidium. 

Plats: Kulturhusets foajé och på PA Halls Terrass

Utställningarna visas från den 10 juni till den 19 augusti 2021.

31jul
01aug
02aug
03aug
04aug
05aug
06aug
07aug
08aug
09aug
10aug
11aug
12aug
13aug
14aug
15aug
16aug
17aug
18aug
19aug

Kontaktinformation

P.A. Halls Terrass 2

Telefon: 033-357000

Arrangör: Borås Stad

E-post: boras.stad@boras.se

Hitta hit