Fira demokratin 100 år!

Borås

För snart hundra år sedan beslutade riksdagen att införa allmän och lika rösträtt. Hur gick det till när Sverige blev en demokrati? ”Fira demokratin!” är en utställning av Sveriges riksdag som turnerar i landet under riksdagens jubileumsperiod 2019–2022. I början av juni 2021 landar den i Borås. Utställningen ger en introduktion till rösträttskampen och riksdagsbesluten som ledde fram till det första demokratiska valet med allmän och lika rösträtt 1921.

I anslutning till riksdagens utställning skildras också vägen till demokrati ur ett Boråsperspektiv; folkrörelser i Borås som blev en skola i praktisk demokrati, framträdande boråsare i rösträttsfrågan och den lokala utvecklingen, år för år, fram till demokratins genombrott.   

Utställningarna finns i Kulturhusets foajé från den 10 juni till den 19 augusti 2021.

Välkommen!

10jun
11jun
12jun
13jun
14jun
15jun
16jun
17jun
18jun
19jun
20jun
21jun
22jun
23jun
24jun
25jun
26jun
27jun
28jun
29jun
30jun
01jul
02jul
03jul
04jul
05jul
06jul
07jul
08jul
09jul
10jul
11jul
12jul
13jul
14jul
15jul
16jul
17jul
18jul
19jul
20jul
21jul
22jul
23jul
24jul
25jul
26jul
27jul
28jul
29jul
30jul
31jul
01aug
02aug
03aug
04aug
05aug
06aug
07aug
08aug
09aug
10aug
11aug
12aug
13aug
14aug
15aug
16aug
17aug
18aug
19aug

Kontaktinformation

P.A. Halls Terrass 2

Telefon: 033-357000

Arrangör: Borås Stad

E-post: boras.stad@boras.se

Hitta hit