Generation – En spegling av 1990-talets konstscen

Borås Konstmuseum - Stängt tillsvidare, Borås

Borås Konstmuseum kommer med anledning av Folkhälsomyndighetens nya direktiv vara stängt fram till 2021-01-24.

”Konstnärerna Lena Mattsson och Ola Åstrand kuraterar utställningen ”Generation” på Borås Konstmuseum.  Det är en utställning som speglar hur konsten såg ut på 90-talet då de båda själva debuterade.

Ambitionen är att överraska och ge en ingång till den period i svensk konsthistoria som föregick millennieskiftet. En konsthistoria som fram till dess hade dominerats av män. Det ändrades verkligen under 90-talet. Det finns åtskilligt i 90-talets konstliv som påminner om hur samtidens konstscen ser ut, och många namn är fortfarande aktiva. Men det finns betydande skillnader mellan då och nu. Under 1900-talets sista decennium fanns det en befriande fuck you-attityd och kanske var 90-talet det sista oskuldsfulla årtiondet, innan internet och sociala medier gjorde allting genomlyst och sökbart. Under den här tiden återuppstod en idealism och upprorsanda som påminde mycket om punkens vilja att provocera. Nu var det med andra medel, till exempel rave-erans drogromantik och hiphopens samplingskultur och experimentanda. Det fanns under dessa år såväl en nyvunnen konstnärlig frihet som ett utbrett ifrågasättande av hur ett konstverk bör se ut och vad konst kan vara.” 

Kontaktinformation

Schelegatan / Åsbogatan

Telefon: 033-353505
Fax: 033-357689

E-post: eva.eriksdotter@boras.se

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit