Generation – En spegling av 1990-talets konstscen

Borås Konstmuseum, Borås

”Konstnärerna Lena Mattsson och Ola Åstrand kuraterar utställningen ”Generation” på Borås Konstmuseum.  Det är en utställning som speglar hur konsten såg ut på 90-talet då de båda själva debuterade.

Ambitionen är att överraska och ge en ingång till den period i svensk konsthistoria som föregick millennieskiftet. En konsthistoria som fram till dess hade dominerats av män. Det ändrades verkligen under 90-talet. Det finns åtskilligt i 90-talets konstliv som påminner om hur samtidens konstscen ser ut, och många namn är fortfarande aktiva. Men det finns betydande skillnader mellan då och nu. Under 1900-talets sista decennium fanns det en befriande fuck you-attityd och kanske var 90-talet det sista oskuldsfulla årtiondet, innan internet och sociala medier gjorde allting genomlyst och sökbart. Under den här tiden återuppstod en idealism och upprorsanda som påminde mycket om punkens vilja att provocera. Nu var det med andra medel, till exempel rave-erans drogromantik och hiphopens samplingskultur och experimentanda. Det fanns under dessa år såväl en nyvunnen konstnärlig frihet som ett utbrett ifrågasättande av hur ett konstverk bör se ut och vad konst kan vara.” 

23okt 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
24okt 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
25okt 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
27okt 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
28okt 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
29okt 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
30okt 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
31okt 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
01nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
03nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
04nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
05nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
06nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
07nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
08nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
10nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
11nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
12nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
13nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
14nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
15nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
17nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
18nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
19nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
20nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
21nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
22nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
24nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
25nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
26nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
27nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
28nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
29nov 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
01dec 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
02dec 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
03dec 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
04dec 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
05dec 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
06dec 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
08dec 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
09dec 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
10dec 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
11dec 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
12dec 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
13dec 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
15dec 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
16dec 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
17dec 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
18dec 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
19dec 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
20dec 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
22dec 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
02jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
03jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
05jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
06jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
07jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
08jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
09jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
10jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
12jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
13jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
14jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
15jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
16jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
17jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
19jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
20jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
21jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
22jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
23jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
24jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
26jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
27jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
28jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
29jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
30jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
31jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
02feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
03feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
04feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
05feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
06feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
07feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
09feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
10feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
11feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
12feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
13feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
14feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
16feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
17feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
18feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
19feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
20feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
21feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
23feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
24feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
25feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
26feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
27feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
28feb 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
02mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
03mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
04mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
05mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
06mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
07mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
09mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
10mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
11mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
12mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
13mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
14mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
16mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
17mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
18mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
19mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
20mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
21mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
23mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
24mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
25mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
26mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
27mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
28mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
30mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
31mar 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
01apr 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum

Kontaktinformation

Borås Konstmuseum
Schelegatan / Åsbogatan

Telefon: 033-353505
Fax: 033-357689

E-post: eva.eriksdotter@boras.se

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit