Stina Folkebrant - Amazonjinx

Ålgården - Konstnärernas Verkstäder och Galleri, Borås

Årets tredje utställning på Ålgården handlar om bilder på djur. Och finns det något mer mänskligt och universellt än avbildandet av djur? ...

...Djurens magnifika storlek får en att känna sig väldigt liten. Ödmjukheten lyckas för en gång skull tränga undan den mänskliga fåfängan som står i centrum för iden om att endast människan har riktig rätt att existera. detta osmickrande karaktärsdrag hos mänskligheten, som fått oss att klä andra djur i bojor, för vårt höga nöjes skull, ifrågasätts.

Stina Folkebrants stora målningar av djur, de flesta i naturlig storlek, ger ett fantastiskt intryck. Målade med endast svart akrylfärg och med en teknik som är inspirerad av det kinesiska tuschmåleriet blir effekten nästan fotorealistisk när man betraktar målningarna på avstånd. Först när man kommer närmare framträder de individuella penseldragen som små strån som skapar en levande helhet. Vördnaden inför djuren är tydlig. (Text av Freddie Ross, Länstidningen Östersund, 3 april 2019).

Fantastiskt bra och inget kan vara angelägnare än att peka på rikedomen i naturen och utan pekpinnar få oss att inse hur hotad den är - på grund av oss. (Text av Björn Springfeldt f. d. chef för Moderna museet, Stockholm 19 juni 2019).

Om Stina:

Mitt namn är Stina Folkebrant och jag är född 1968 i Borås där jag även växte upp.

Jag bor och arbetar i Stockholm. När jag var 18 år började jag som dekormålare på Borås Stadsteater och arbetet i dekorateljén har gett mig stor kunskap om färg och teknik och inte minst oräddheten för att måla stort.

Mina konstskolestudier har bestått av KV Konstskola i Göteborg och Birka Konstskola i Stockholm. Min fördjupning på Birka var skulptur.

Jag har studerat Konstvetenskap och Religionshistoria på Stockholms universitet. Mina uppsatser handlade om chán (zen) måleriet i Kina under 11-1200-talet.

Inom mig ryms både det praktiska måleriet och det teoretiska filosofiska.

Jag är skolad i det klassiska, europeiska måleriet men har även studerat kinesisk kalligrafi och måleri.

Det jag finner spännande i måleriet är att hålla linjen levande. Jag föredrar stora ytor då både den skapande processen och betraktarens upplevelse blir mer fysisk.

Utställningen pågår från den 21 mars - 5 april.

Öppettider

Vid utställningar:
Fredag: 12.00 – 15.00
Lördag: 12.00 – 15.00
Söndag: 12.00 – 15.00
För övrig tid ring 033-419860.
Öppettiderna kan variera för olika utställningar, för korrekt information se respektive utställning.

Prisinformation

Fri entré.

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit