Linné Trail Run

Borås Arena - fotboll, konferens, evenemang, Borås

Premiär för Linné Trail Run den 25 april 2020. Populära Linnémarschen startar trail lopp med banor på 9 alternativt 21 km över Rya Åsar/Hestra.

Du kan välja mellan två banor, 9 km och 21 km. Båda banorna har en dam- och en herrklass.

Allmänt:
Start & mål är på Borås Arena, vilket också är banornas lägst belägna punkt. Båda banorna möter partier med rejäl stigning där du efter en stigning får lättlöpta partier för din återhämtning. Backarna är fullt löpbara även om flertalet deltagare troligen väljer att gå något parti.

Om skogen:
Stora delar av Linné Trail Runs banor går i naturreservatet Rya Åsar. Detta kännetecknas av vildmarkslik granskog med små skogssjöar. Området genomkorsas av ett rikt nät av vandringsstigar, motionsspår & skogsvägar. Från Rya Åsars höjder löper en rejäl sluttning ned till staden Borås. Sluttningen kännetecknas i norr av dramatiska rasbranter i granskog och i söder av blandskog med stort inslag av ek. I detta område breder vitsipporna ut sig i miljontals. Vitsippor som precis har slagit i slutet av april.

Skogen ägs och sköts av Borås Stad. För närvarande (december 2019) genomför Borås Stad viss gallring och skötsel (plockar bl.a. bort granbarkborre-angripna träd) i naturreservatet Rya Åsar, där Linné Trail Run. För att du skall få uppleva skogens finaste stigar & skogsvägar kan vi komma att göra revideringar på de banor som vi idag har planerat för.

Om underlaget:
Vår strävan är att få ett omväxlande underlag där vi t.ex. undviker stenar och rötter i utförslöpor.

Fördelningen mellan olika underlag:
Skogsväg/gruslagt motionsspår: 50%
Småstigar/vandringsleder: 40%
Gräs/asfalt/konstgräs: 10%

9 km: 
Denna bana har en rejäl dos med kupering. Du möter de flesta uppförsbackarna på banans första halva, medan flertalet utförslöpor finns på den senare halvan. Ryssby Klint, Björbobacken & det vackra Ramshulan är några platser du får möta.

Antal vätskestationer: 2 st
Antal toaletter: 2 st

21 km:
Har samma bansträckning som 9km-banan de första 3 km & de sista 3 km. Du som väljer detta kraftprov kommer att uppleva en omväxlande natur med sköna stigningar, lättlöpta partier och vackra vandringsstigar.

Ryssby Klint, Hestrastugan och Ramshulan är några delmål på vägen.

Antal vätskestationer: 4 st
Antal toaletter: 3 st

Foto: CC BY-NC Evelina Ander

Boka

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit