LandEscapes

Borås Konstmuseum, Borås

I utställningen LandEscapes visas verk ur Borås Konstmuseums samling som på olika sätt relaterar till det mångbottnade begreppet landskap. Via både äldre verk och nyförvärv reser vi genom tid och rum och utforskar några av de olika innebörder som landskap kan associeras till, i såväl yttre som inre rymder.

Är det platser att fly till eller från, tillstånd att vilja glida in i eller att komma ur?

Vardagsnära scener, fjärran drömska landskap och kroppsliga regioner breder ut sig. Utopiska och dystopiska uppenbarelser utspelar sig framför eller inom oss. Situationer som kan mana till vidgade vyer och nya perspektiv på tillvaron. Befinner vi oss där vi vill vara? Hur tar vi oss annars dit?

En plats, en zon, en kontinent har en politisk koppling, där det rådande politiska klimatet sätter sina spår. Det politiska står även i relation till det personligas territorium och manar till tanken om jämställdhet, individens okränkbarhet i såväl den fysiska som den psykiska sfären.

I ett flöde av intryck behöver vi ibland vända blicken inåt för att reflektera, men även utåt för att ifrågasätta den yttre världen, få hjälp att navigera och kanske staka ut en ny riktning i samtidens brokiga landskap.

22jan 12:00 - 17:00 Borås Konstmuseum
23jan 12:00 - 19:00 Borås Konstmuseum
24jan 12:00 - 17:00 Borås Konstmuseum
25jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
26jan 12:00 - 16:00 Borås Konstmuseum
28jan 12:00 - 17:00 Borås Konstmuseum
29jan 12:00 - 17:00 Borås Konstmuseum
30jan 12:00 - 19:00 Borås Konstmuseum

Kontaktinformation

Borås Konstmuseum

504 02 BORÅS
Telefon: 033-353505

E-post: eva.eriksdotter@boras.se

Hitta hit