FAE Quartet stråkkvartett

Borås

FAE är en norsk-svensk stråkkvartett bestående av fyra unga drivna musiker med ambitionen att var framträdande ska vara en unik konsertupplevelse. FAE kommunicerar berättelser med hjälp av deras musik. Namnet FAE, står för det tyska Frei Aber Einsam, ”Fri men ensam”, en referens till Brahms som var en av de första kompositörerna kvartettenspelade.
Kvartetten bildades i Oslo år 2016 och har konserterat i Sverige och Norge. Teman på deras konserter ramar in gestaltandet och en rik och varierande repertoar  inspirerar lyssnarna.
FAE har varit fast ensemble i Oslo Quartet Series talangprogram ”Ung kvartettserie” under säsongerna 18/19 och 19/20 och har uppträtt på flera scener runt om i Oslo så som: Universitetsaulan, Operaen och Gamle Logen. Kvartetten här även uppträtt på den Kongelige Slott för den norska kungafamiljen, deltagit i mästarklasser med kvartetter som Ebenekvartetten och Jerusalemkvartetten och fått undervisning av bland andra Hatto Beyerle och Johannes Meissl vid European Chamber Music Academys samling i Oslo.
I tillägg har de fått regelbunden vägledning från Lars Anders Tomter.


Program
Under kvällens program framför FAE tre korta sånger skrivna av Dvorak, samt två kvartetter
komponerade ”I kärlekens namn”.

Dvorak: Cypresserna
No 2, Death reigns in many a human breast.
No 3, When thy sweet glances on me fall
No 12, You ask why my songs

Shostakovich: Stråkkvartett nr 7 (1975)
Schumann op 41 nr 3: Stråkkvartett i A-dur (1842).


Dvořák: Cypresserna
Antonin Dvoraks Cypresserna för stråkkvartett är 12 arrangemang av hans verk för solosång och piano med samma namn. Sångerna är ursprungligen 18 till antalet, och baseras på diktsamlingen Cypresserna av poeten Gustav Pfleger-Moravsky. Sångerna utgavs år 1865, men det skulle dröja hela 22 år innan Dvorak arrangerade dem för stråkkvartett och namngav verket Echo of Songs. Verkets nuvarande namn fick det då det editerades och utgavs av Joseph Suk.
Shostakovich: Stråkkvartett nr 7
Dimitri Shostakovich stråkkvartett nr 7 är den kortaste av alla hans 15 kvartetter. Kvartetten består av tre satser och är sorgmodig och introvert i uttrycket. Shostakovich komponerade kvartetten år 1975 och dedikerade den till minne av sin första fru Nina Vassilyevna Varzar, som hastigt gick bort i sjukdom redan år 1954. Kvartettens tonart, fiss-moll, är traditionellt sett en tonart som representerar smärta och lidande, och kan tolkas som en spegling av både Ninas sjukdomsförlopp, och Shostakovich personliga lidande.
Schumann op 41 nr 3: Stråkkvartett i A-dur
Robert Schumann hade under vintern 1842 genomgått en tuff period och varit deprimerad och oförmögen att komponera. När sommaren kom började han emellertid skriva igen, och han tog avstamp i skisser till kvartetter som han påbörjat ett par år tidigare. Resultatet blev
tre stråkkvartetter som uruppfördes den 13 september 1842, på hans kära Claras 23e födelsedag. Den tredje av kvartetterna i detta opus, kvartetten i A-dur, är den mest kända av de tre, och i kvartettens första sats kan man riktigt höra Robert Schumanns röst, genom förstaviolinisten, kalla på sin kära, Clara!

22sep 18:00 - 20:00

Kontaktinformation

Kammarmusiken i Borås

506 38 Borås
Kontaktperson: Uno Hallabro
Telefon: 033-277108

E-post: kontakt@kammarmusiken.se
Hemsida: www.kammarmusiken.se

Prisinformation

Vuxen 200 kr, ungdom/student (upp till 25 år) 20 kr

Abonnemang för hela säsongen (6-9 konserter), medlemskap i föreningen ingår

Vuxen 600 kr, ungdom/student (upp till 25 år) 50 kr

Abonnemang kan köpas vid konsert eller genom inbetalning till bankgiro 640-3414

Fakta

Immanuelskyrkan, Åsbogatan 24 Borås