Föreläsning på Borås Stadsbibliotek

Borås

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i att föräldrar och pedagoger i förskola och skola spelar en avgörande roll för varje barns språkutveckling. Du får kunskap om naturliga drivkrafter i barns språkutveckling och dessutom mängder med strategier för att stärka den.

Du får lära dig om din roll som språklig förebild och du får många konkreta strategier för språkutveckling som passar alla barn, oavsett språklig nivå och modersmål. De och är beprövade och lätta att använda och anpassa - både enskilt och i större barngrupp. Förhållningssätt och strategier är på många sätt överlägsna enskilda metoder eller material. De finns alltid med oss och vi kan använda vardagens alla situationer för språkträning.

Frågor som: vad gör jag om ett barn inte ger ögonkontakt? Hur kan jag stimulera ordförrådet och den grammatiska utvecklingen på bästa sätt? Hur stöttar jag ett barn som har svårt att samspela, eller läsa av andra barn i leken? Hur kan jag fungera som en språklig förebild för barnen? Vilka verktyg och strategier behöver jag för att få barns språk att växa?, får du svar på i föreläsningen. 

10okt 18:00 - 19:00

Kontaktinformation

Borås Stadsbibliotek

501 15 Borås
Telefon: 033-357620

E-post: boras.stadsbibliotek@boras.se