Rita Nettelstad - The eye can see far, but the hand can not reach

Borås

Vilket samband finns mellan romantiken, Hölderlins vandringar och Maria Montessoris skola i Perugia?

Rita Nettelstad söker i utställningen The eye can see far, but the hand can not reach svar på frågan. Genom att arbeta med pennans flyktiga och repetitiva rörelse, med kontraster och motsatser, skalor och linjer, skapar hon både distans och närhet till ämnet. Blickens överordnade position utgör ytterligare en central fråga för utställningen - vad innebär det att betrakta och betraktas? Som i fallet med Montessoris pedagogik, där barnen obemärkt skulle övervakas för att med en osynlig hand leda dem till att bli nya, förbättrade, människor. Genom att hänge sig till verket strävade romantikerna efter att närma sig någonting bortom människan. Denna metod möjliggjorde en annan blickpunkt, en blick som inte utgick från det egna subjektet. I videon Flash of tomorrow arbetar Nettelstad med ett liknande grepp. Här finns bilder som i vår kultur fått en närmat mytisk karaktär; den ensamma, vandrande pojken, den livlösa, passiva kvinnokroppen, skogsdungen. Nettelstad sammanför dessa bilder i ett tillsynes enkelt narrativ, men där varje enskild bild bär på åtskilliga lager, stämningar och tolkningsmöjligheter.

Med videon Flash of tomorrow mottog Rita Nettelstad 2018 års pris för Bästa Film, i kategorin Konstfilm, vid Frame Filmfestival i Göteborg. I priset ingår ett stipendium på 10 000 kronor, finansierat av Kultur i Väst, samt visning av filmen på Borås Konstmuseum.

18aug
19aug
20aug
21aug
22aug
23aug
24aug
25aug
26aug
27aug
28aug
29aug
30aug
31aug
01sep
02sep
03sep
04sep
05sep
06sep
07sep
08sep
09sep
10sep
11sep
12sep
13sep
14sep
15sep

Kontaktinformation

Borås Konstmuseum
Schelegatan / Åsbogatan

Telefon: 033-353505
Fax: 033-357689

E-post: eva.eriksdotter@boras.se
Hemsida: boraskonstmuseum.se

Hitta hit