Pingstfest i Stadsparken

Borås

-Vi vill se Gud, är temat för årets pingstfest i Stadsparken. En gemensam gudstjänst för alla, som arrangeras av kyrkor och församlingar i Borås. Medverkar gör sångare, musiker, präster och pastorer.

Ta gärna med kaffekorg och stol. Vid regn går vi in i Caroli kyrka.


Vill du sjunga med i den ekumeniska kören så övar vi i Caroli kyrka kl. 9.30 samma dag.

 

Arrangör: BER - Borås Ekumeniska Råd.

09jun 11:00 - 13:00

Kontaktinformation

Svenska kyrkan i Borås

501 13 Borås
Telefon: 033-179400

E-post: boras.pastorat@svenskakyrka...