Utställning "Möte med det heliga"

Caroli kyrka, Borås

6 april - 12 maj utställning ”Möte med det heliga” i Caroli kyrka

Välkommen på vernissage 7 april.

I kyrkorummet ryms hela livet. Utställningen lyfter fram dopet och nattvarden, de två sakrament som i Svenska kyrkan är heliga handlingar. Under de höga valven kan du uppleva historiens vingslag men också fundera över begreppet helig. Vad betyder det?

Öppettider för utställningen i Caroli kyrka:
Måndag, torsdag, fredag 12:15 – 17:30
Tisdag 12:15 – 16:00
Onsdag 12:15 – 17:00
Lördag 11:00 – 13:00
Söndag 10:00 – 15:30