W ur Wärenstams stiftelses samling

Borås Konstmuseum, Borås

8 november 2018 – 7 april 2019

W

Lena Björn, Ann-Sofie Claesson, Marie Capaldi, Kerstin Dahl Norén, Kerstin Danielsson, Johanna Friberg, Eva Hild, Christina Lindeberg, Malena Karlsson, Eva Klasson, Anna Mattsson, Jolanta Nowaczyk, Marta Runemark, Ingalill Sjöblom, Ewa Wilms, Ulla Zimmerman

Ur Tore G Wärenstams stiftelse

Som ett led i Tore G Wärenstams Stiftelses 50-årsjubileum presenteras utställningen W på Borås Konstmuseum, ett urval ur stiftelsens konstsamling med nutidskonst från Sjuhäradsbygden.

De imaginära rumsbildningar som skapats i utställningen ges en resa av inte enbart befinna oss i ” våra” trakter, gränstrakter i konstnärligt hänseende är i denna utställning helt ovidkommande.

Med verk som samlats ihop under 2000-talet får vi ta del av varierade konstnärskap i olika tekniker som keramik, textil, måleri, teckning, grafik, foto, skulpturala objekt i sten och blandteknik.

Curator: Bengt-Göran Johansson

Prisinformation

Fri entré

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit