Ätrans dalgång

Borås

Sven Larsson, Falkenberg, som är historiker och författare kommer till oss för att föreläsa om Ätrans dalgång och dess spännande historia. I dalgången fanns även en gräns till Danmark vilken gav upphov till en hel del händelser. Sven har skrivit en bok om detta som kom ut för ett par år sedan.

Lokal: Lönnen Kasernvägen 6, BORÅS
Inträde: 60:- för BSF-medlemmar, övriga 80:-

I entréavgiften ingår fika med kaffe, enklare smörgås samt kaka.

Prisinformation

Inträde: 60:- för BSF-medlemmar, övriga 80:-

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit