Amalia Bille

Flaménska galleriet, Borås

Årets första utställning på Flaménska Galleriet är med Amalia Bille, konstnär verksam i Göteborg.

I mitt måleri rör jag mig mellan olika bildvärldar som kan växla från rent abstrakta till rent figurativa. Oftast befinner jag mig i ett figurativt måleri med inslag av halvabstrakta element. Mitt arbetssätt växlar mellan intuitivt måleri och att arbeta med förlagor eller avbildning av verkligheten. Ibland blir det en mix av dessa.

Det väsentligaste i mitt måleri är ljuset och färgen. Jag försöker gestalta stämningar och rumsbildning där ljusspelet är den viktigaste komponenten. Komposition och färgkomposition är också viktiga element i mitt bildskapande. Jag arbetar huvudsakligen i akvarell och akryl. I mitt akvarellmåleri har kontraster och motsatser stor betydelse för att ladda bilden. Det är ljus mot mörker, vått mot torrt, distinkt mot diffust o.s.v. Olika akvarelltekniker som samsas på samma bildyta. Men även mina stämningsbilder i akryl bygger på att det finns kontraster och motsättningar i själva bilduttrycket. En slags dualism. Jag målar upp en scen där tolkningarna kan vara flera och mångtydiga, men där betraktaren själv skriver in berättelsen.

För mig handlar egentligen allt måleri, både som utövare och betraktare om viljan att beröra och viljan att bli berörd. Att gå utanför det egna jaget och bli ett med något större.

Utställningen pågår från den 12-27 januari 2019.

Lördagen den 19 januari kl. 12-14 genomför hon en performance i Kulturhusets entré då hon porträtterar besökare, en snabb målning med tusch på papper. Amalias process bygger på ett intuitivt avbildande där bilden speglar det som sker i mötet, som endast äger rum där och då. Välkommen till ett möte med Amalia Bille och upplev hur hon fångar intrycket av just dig. Just då. Just där. Under en minut! 

18jan 12:00 - 15:00 Flaménska galleriet
19jan 12:00 - 15:00 Flaménska galleriet
20jan 12:00 - 15:00 Flaménska galleriet
24jan 15:00 - 18:00 Flaménska galleriet
25jan 12:00 - 15:00 Flaménska galleriet
26jan 12:00 - 15:00 Flaménska galleriet
27jan 12:00 - 15:00 Flaménska galleriet

Kontaktinformation

Flaménska Galleriet
Södra Torget 4
Borås
Telefon: 0733-973409

Arrangör: Borås & Sjuhäradsbygdens konstförening

E-post: info@flamenska.se
Hemsida: https://www.flamenska.se/

Öppettider

Öppet under utställningsperioderna:
torsdagar 15-18
fredag-söndag 12-15
vernissagedagen – alltid en lördag – 12-16

Prisinformation

Fri entré.

Hitta hit