Välkommen att fira Birger Forell 125 år

Borås

Birger Forell är Boråsprästen som grundade den tyska staden Espelkamp, en stad som Borås i dag har ett partnerskap med. Han var djupt engagerad i att hjälpa krigsfångar och flyktingar i slutet av och efter andra världskriget. Den 22 september firar vi att det i år är 125 år sedan Birger Forell föddes.

Program

22/9 klockan 11.30-12.30 Föreläsning Johan Sundeen, Högskolan i Borås

Ett liv för Tyskland: Antinazisten och återuppbyggnadsarkitekten Birger Forell 1893-1958.

22/9 klockan 13.45-14.30 Föreläsning Klaus Loscher, Högskolan i Borås

Studier och själavård bakom taggtråd – Birger Forell och Norton Camp. Klaus Loscher är präst och teologie dr från Bayreuth, Tyskland. Han har doktorerat med en avhandling om Forells insatser för tyska krigsfångar ii England.

22/9 klockan 16.00-17.30 Konsert med Härlanda Kammarkör under ledning av David Molin, Caroli kyrka 

 

Plats: Föreläsningarna är på Högskolan och konserten på kvällen i Caroli kyrka

Samarrangemang mellan Svenska kyrkan Borås, Sensus, Borås Stad och Högskolan i Borås.

Läs mer om Birger Forell:

https://www.svenskakyrkan.se/boras/borasprasten-som-grundade-en-tysk-stad

Läs mer om Borås Stads vän- partnerskapsorter: 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/vanochpartnerskapsorter.4.6a80e56d15869d0d313f1459.html