iFiske

VRETA KLOSTER, Linköping

Vi är Sveriges ledande tjänst för digitala fiskekort.

Vi är även ledande portal för hantering av denna modernare typ av fiskekort i hundratals fiskevårdsföreningar och företag runt hela landet att sälja fiskekort i tusentals sjöar, åar och fiskevatten.

Vi tillhandahåller IT-tjänster, hemsidor och teknisk rådgivning för fiskevårdsorganisationer och företag inom sportfiskebranschen.

Bas i Östergötland, men verkar i hela Sverige.

Faciliteter

Fritidsfiske
Ädelfiske
Året runt öppet

Hitta hit