Pingstfest - Gud talar alla språk

Borås

Pingstfest för alla, arrangerad av kyrkor och församlingar i Borås. Medtag kaffekorg och eventuellt stol. Vid regn i Caroli kyrka.

20maj 11:00 - 13:00

Kontaktinformation

Svenska kyrkan i Borås

501 13 Borås
Telefon: 033-179400

E-post: boras.pastorat@svenskakyrka...