Vänga mosse

Borås, Ulricehamn

En knapp halvtimmas bilkörning från Borås hittar du Vänga mosse. Här finns det lätta vandringsleder på totalt ca 4,7 km som delvis går på spång över mossen. Det finns även en kortare runda på 1,8 km som är tillgänglighetsanpassad.

En högmosse

Här finns ett rikt fågelliv med häger, trana och gräsand. Besök fågeltornet och spana efter fåglar samt få en fin utsikt över hela mossen. Historiskt sett har Vänga mosse varit en issjö men har växt igen till en högmosse. Den första kartan vi har där mossen är med är från 1646. Vänga mosse har förändrats mycket de senaste 100 åren. Från att ha varit en mer eller mindre öppen mosse har den delvis växt igen. Torvlagret är i genomsnitt 4 meter tjockt och under det finns sand- och grusbotten. De fastmarksöar som finns i mossen består av isälvssediment.

Vänga kvarn

Strax intill mossen ligger Vänga kvarncafé. Här finns både kafé, restaurang och lantverksbod. Passa på att fika eller ät en måltid i den vackra miljön vid kvarnen. Under sommaren bjuds det på musikunderhållning flera dagar i veckan.

Standard- tillgänglighetsanpassad

Leden är lätt och håller en mycket god standard. Det finns en kortare vandring på 1,8 km som är tillgänglighetsanpassad, det finns också ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn.

Rundslingan med start och mål vid den västra parkeringen är ca 2,3 km och går du den plus spången fram till den östra parkeringen går du ca 4,7 km totalt. Du kan även följa grusvägen norrut från den östra parkeringen för att komma på den mindre landsvägen förbi Vänga kyrka för att komma tillbaka till den östra parkeringen om du vill ha en rundslinga.

Res med kollektivtrafiken

Närmaste busshållplats: Vänga Kyrka, därifrån ca 700 m .

Fakta

Ansvariga för leden

Borås Stad

Rastplatser

Rastplats finns vid parkeringen, samt ett antal uppställda bord och bänkar utmed spången och den grusade leden

Vägbeskrivning

Vänga mosse ligger ca 15 km norr om Borås centrum nära riksväg 42 vid Vänga