Mölarps Kvarn

Fristad, Borås

Mölarps kvarn ligger vid Viskan i Fristad. Där har forsarna sedan 1500-talet utnyttjats till att driva kvarnar och sedan även såg och vadmalsstamp. Vid Mölarp uppstod i slutet av 1800-talet det första industriområdet i Fristad.

Mölarp kanske kan uttydas "mjölnarens torp". Nuvarande byggnader är från 1800-talet. Kvarnen var i bruk fram till 1968. Därefter har den renoverats och ett nytt vattenhjul har tillverkats så det åter går att mala i kvarnen. I kvarnen finns också samlingslokaler. Kvarnen ägs och sköts av Fristad Hembygdsförening, läs mer här > > >.

Viskan delar sig vid Mölarp så att det bildas en ö. Ön ingår i ett naturreservat.Där finns drygt 250 arter, bl a den ovanliga silvertisteln samt stora bestånd av backsippor. Här finns också forsärla och strömstare.

I området finns fornlämningar med bl a hällkista, gravfält med domarringar och resta stenar. I området öster om ön har bearbetade flintrester hittats.

Här hittar du mer information om Mölarps Naturreservat: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/naturreservat/molarp.html

Varje år anordnas i maj månad Mölarpsdagen då bl a kvarnen är igång. Kaffeservering sker den första söndagen i varje månad under sommaren.

Kontaktinformation


111 11 Fristad
Kontaktperson: Ann-Britt Bohman
Telefon: 033-261921

E-post: birgitta.fristad@telia.se
Hemsida: www.hembygd.se/fristads-hem...

Öppettider

För öppettider ring 033-26 19 21

Hitta hit