Urban Talks: Urban Art

Textile Fashion Center, Borås

Föreläsning om de internationella fenomenen graffiti och gatukonst i ett svenskt sammanhang. Graffiti och gatukonst är olika fenomen som har en nära relation, och som i vissa verk och konstnärskap överlappar varandra. Kvällen innehåller även Jamsessions som är ett unikt kulturprojekt, där olika kreativa uttrycksformer möts i en miljö som är öppen för alla oavsett kön, ålder, etnicitet, ursprung eller fysisk förmåga.

Program
17.30 Jamsession
19.00 Förereläsning
20.00 Jamsession fortsätter…

Föreläsningen
Föreläsningen om de internationella fenomenen graffiti och gatukonst i ett svenskt sammanhang. Graffiti och gatukonst är olika fenomen som har en nära relation, och som i vissa verk och konstnärskap överlappar varandra. Vi går igenom olika centrala begrepp som används för att beskriva graffiti och gatukonst samt begrepp som förklarar skillnader mellan dessa fenomen socialt, konstnärligt och konceptuellt .

Om föreläsaren
Jakob Kimvall är konstvetare och skribent, verksam som lektor i konstvetenskap på Södertörns högskola och universitetslärare vid Stockholms universitet. Han disputerade 2014 med avhandlingen The G-word: virtuosity and violation, negotiating and transforming graffiti. Kimvall undersöker samspelet mellan graffiti och gatukonst, samt samspelet mellan olika (konst)institutioner och gatukonst.

Om Jamsession
Jamsessions är ett unikt kulturprojekt, där olika kreativa uttrycksformer möts i en miljö som är öppen för alla oavsett kön, ålder, etnicitet, ursprung eller fysisk förmåga. Mottot för projektet är ”alla kan” och syftet är att inspirera till spännande möten och nya samarbeten över kulturgränserna.

Varje Jamsession bjuder på en mix av olika kulturformer som under en kväll vävs samman till ett härligt kulturjam. Kvällen leds av en eller flera inspiratörer i form av kulturprofiler och artister och besökarna kan välja om de vill vara åskådare, medverkande eller lite av båda. Inträdet är fritt för alla.

17maj 17:30 - 21:00 Textile Fashion Center

Kontaktinformation

Borås Stad

501 80 Borås
Telefon: 033-357000

E-post: boras.stad@boras.se

{{favourites.count()}}